Privacy statement

Bij bezoek aan een Perfectmanage website kunnen er gegevens van u worden verwerkt.

Bijvoorbeeld via e-mailformulieren of invulformulieren (o.a. blog-reactie, gastenboek-reactie, vacature-reactie,  etc). Wij waarborgen en respecteren uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor u zelf een informatieverzoek doet. Uw persoonsgegevens worden door ons beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevens ingevuld via e-mail formulieren of overige reactieformulier komen terecht bij de huurder van deze Perfectmanage website. Perfectmanage kan niet overzien wat de betreffende klant met uw gegevens doet.
Vult u dus alleen gegevens in indien u zeker weet dat u een aanvraag wilt doen of een informatieverzoek wilt versturen.

Cookies
Onze website maakt geen gebruik van tracking-cookies of advertentie-cookies.

Google Analytics
Wel kan het zijn dat deze website gebruik maakt van Google Analytics. Hoe Google omgaat met gegevens die via Analytics worden verzameld kunt u hier bekijken.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door links, Social Media of andere media kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy Statement
Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Heeft u vragen over het privacy statement of wordt er inbreukmakende, schadelijke of illegale informatie getoond op deze website stuurt u dan een e-mail naar info@perfectmanage.nl of neem contact op via onze Live Support. Wij gaan indien de melding terecht is onze klant aanspreken op de geplaatste informatie en hem/haar verzoeken deze informatie te verwijderen.