Privacy statement

Bij bezoek aan een van onze website(s) kunnen er gegevens van u worden verwerkt.

Bijvoorbeeld via het terugbelformulier, contactformulier of het demo-aanvraag formulier. Wij waarborgen en respecteren uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor u zelf een informatieverzoek doet. Uw persoonsgegevens worden door ons beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Cookies
Onze website maakt geen gebruik van tracking-cookies of advertentie-cookies.

Google Analytics
Wel gebruikt deze website (zoals bijna iedere website) Google Analytics om bezoekersaantallen te kunnen meten. Hoe Google omgaat met gegevens die via Analytics worden verzameld kunt u hier bekijken.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door links, Social Media of andere media kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy Statement
Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Heeft u vragen over het privacy statement of wordt er inbreukmakende, schadelijke of illegale informatie getoond op een door ons gehoste website stuurt u dan een e-mail naar info@perfectmanage.nl of neem contact op via onze Live Support.