Disclaimer

Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de bezoeker/gebruiker instemt met het onderstaande.

Perfectmanage verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie of die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Het auteursrecht c.q. databankrecht van de op deze site gepubliceerde werken c.q. informatie berust bij Perfectmanage, dan wel haar licentiegevers. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde werken of databestanden geheel of ten dele over te nemen.

Perfectmanage staat niet in voor de juistheid van de informatie op sites van haar klanten/derden (via externe links) en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door de inhoud van sites van haar klanten/derden die via de website of het systeem, via hyperlinks, banners of andere links bereikt kunnen worden. Perfectmanage kan niet continu alle inhoud van derden of haar klanten actief monitoren gezien deze dynamisch en realtime wordt geplaatst. Daarom verzoeken wij u misbruik van informatie of rechten te melden aan Perfectmanage. Wij zorgen dan voor een correcte afhandeling.

Privacy verklaring (AVG)

Lees ook onze uitgebreide Privacy verklaring inzake de wet AVG. Klik hier!

Melding maken

Wordt er inbreuk makende, schadelijke of illegale informatie getoond op een van de door ons gehoste websites stuurt u dan een e-mail naar info@perfectmanage.nl of neem contact op via onze Live Support.